بویلر بازیافت حرارتی HRSG

بویلرهای بازیافت حرارتی در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در پایین ‌دست توربین گاز قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب بجاي اتلاف انرژی، جریان گاز با دمای زیاد خارج شده از آن به بویلر بازیافت حرارتی گسیل شده و در آنجا با انتقال انرژی گاز داغ به سیال آب/بخار داخل لوله‌های فین دار، دمای گاز کاهش و انرژی آن به سیال منتقل می شود؛
شرکت ماشین سازی لرستان در همکاری با دیگر شرکت‌های تابعه هلدینگ خزر، سازنده انواع نیروگاه‌های تولید برق، و همینطور بهره‌گیری از دانش روز توانایی تولید بویلرهای بازیافت حرارتی در دو نوع بازیافت عمودی و افقی را دارا خواهد بود