تاریخچه

شركت ماشين سازي لرستان (سهامي خاص ) درتاريخ 1354/09/04 به استناد موافقت اصولی به شماره 340054 تاسيس و در تاريخ 1355/04/08 تحت شماره 25543 و به نام اوليه مجتمع صنعتي نيرپارس در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1365/09/22 به نام شركت ماشين سازي لرستان (سهامي خاص) تغيير نام داده است. این شركت درتاريخ 1358/04/10 مشمول بند ب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران شناخته شده و از آذرماه 1359 شروع به بهره برداري نموده است که پس از انتقال مرکزیت شرکت به خرم آباد به شماره ثبت 4675 تغییر یافت. روند تولیدات شرکت ماشین سازی لرستان از تامین کل سازه های فلزی مجموعه کارخانجات پارسیلون شروع شده و با انجام کارهای منحصر بفرد مانند ساخت پل‌های شناور، دکل حفاری و پایه های جک آپ و همچنین ساخت کانتینر ادامه یافت؛ با شروع فعالیت‌های نفت و گاز و پتروشیمی در نوار جنوب و غرب کشور، شرکت حضور پررنگ و موفقی  در انجام فاز یک عسلویه داشت و پس از آن ساخت بخش‌هایی از پتروشیمی‌های مبین، برزویه، تندگویان، ایلام و کرمانشاه را به انجام رسانید؛ شرکت ماشین سازی لرستان با تکیه بر سوابق نیروگاهی هلدینگ خزر، هم اکنون وارد فاز تولید مخازن و مبدل‌ها گردیده و در آینده نزدیک با تولید فین تیوب در راستای داخلی سازی و خودکفایی گام‌های بلندی را در صنعت برخواهد داشت.